Text Box: Telefon: 
0611- 64153  
(international) + 46 (611) 64153
E-mail: rofolketshus@msn.com 
 
Bostadstelefoner:
Föreningens Sekreterare 
Paul Näsman 0611-26133 
E-mail: finnerik65@hotmail.com
 
Folketshusvärdinna 
Gun-Marie Rönnlund 0611-64017
 
 
Text Box: Rö Arbetares Byggnadsförening u p a.

Text Box: Rö Sågverk i tiden
 

Text Box: Sågverksmodellen

Text Box: Rö och Sågverksprojektet

Text Box: Välkommen till Rö. Ett litet samhälle vid inloppet av Ångermanälven och i porten av Höga Kusten. Rö är en liten by där åretruntboenden, sommargäster och turister tillsammans skapar en levande miljö. Ett projekt för framtiden är - Rö Sågverk görs levande.
År 2003 påbörjades bygget av  en modell - skalenlig - för att visa Rö vid den tiden Rö sågverk var i bruk. Samtidigt visar modellen bygden runt omkring . Arbetet beräknas vara klart under mars 2005.  Modellen kommer då att visas på Rö Folkets hus och vara vägledning för vandringar i det historiska området runt Rö Sågverk. Vandringsled har anlagts runt sågverksområdet och stationer berättar om den varierande aktivitet som pågick fram till 1931, då sågverket upphörde med driften.e
Den slutliga modellen av Rö och sågverket är utställd i RÖ Folkets hus, samlingspunkt i byn. Där samlas alla för lokala fester, sammanträden, projektträffar. Samtidigt fungerar huset som sommarcafe´ med Internet anslutning, för turister i behov av e-post och all sköns kommunikationsbehov

Text Box: Rö Arbetares Byggnadsförening u p a. 
 
870 15 UTANSJÖ
Sverige.

Text Box: Du kontaktar oss